Nincs akadály-pótvizsga

A Nincs Akadály pótvizsga felkészítő tábor (2014 – folyamatos)

 

Egyesületünk 2014 óta egyetemista gyakornokok, középiskolás segítők, nyugdíjas pedagógusok és gyógypedagógus önkéntesek segítségével minden nyáron pótvizsga felkészítő tábort szervez.

Az ötlet onnan adódott, hogy a családi napközinkben az egyik gyermek úgy döntött, hogy év közben megkímél minket azon információktól, hogy pontosan milyen jegyekkel rendelkezik.  Májusban derült ki, hogy hét tantárgyból áll bukásra. Enyhén szólva meglepődtünk, de tudtuk azt, hogy érdemi változás csak úgy lehetséges, ha a továbbiakban mi magunk tartjuk a kapcsolatot a kulcsszereplőkkel az osztályfőnökkel, a szaktanárokkal, a szülővel. A gyermek esete ugyanis rávilágított arra, amit persze már korábban is tudtunk, de soha korábban nem volt ennyire kézzelfogható, hogy a legnagyobb nehézségünk az információhiány. Az, hogy dolgozatot írtak, általában utólag derül ki, a jegyekből csak a jobbak jutnak el hozzánk, a házi feladatok többségének lejegyzése pedig gyakran „elfelejtődik”. Sok esetben az információhiány az, ami megakadályoz minket attól, hogy valódi eredményt érjünk el!

Tudjuk azt is, ami állandó dilemmánk, hogy 14 éves korra meg kell, hogy jelenjen az, hogy a gyermek a tanulmányaiért felelősséget vállal, és hogyha oly mértékben önsorsrontó, hogy még annak a felismeréséig sem jut el, hogy ellátja valódi információval, a dolgozatok időpontjaival, javítási lehetőségekkel azokat, akik szívvel-lélekkel segítenék őt, akkor szembesülnie kell a következményekkel, ez esetben az évismétléssel. Sok esetben azonban úgy látjuk, hogy egyrészt több összetevőből kifolyólag egyes gyermekek motivációs szintje és feladattudata, részben önhibáján kívül, kritikusan alacsony, másrészt pedig a következmény túl nagy és helyrehozhatatlan. Egy évismétlés ugyanis egy olyan negatív spirált indíthat el, ahol a gyermek véglegesen elveszítheti motivációját és a 16 éves tankötelezettség miatt a 8 általános elvégzése is kérdésessé válhat, így az alapvető életesélyei csorbulnak szinte helyrehozhatatlanul.

Az említett esetben végül is, a tanárokkal való folyamatos kapcsolattartás segítségével, és a sokszor estébe nyúló tanulással, sikerült minden tantárgy esetében a 2-es szintet elérnünk júniusra, így az azt követő sikeres tanéve után, mára már tovább is tanul. 2014. június első napjaiban azonban belénk hasított a felismerés, hogy nyilván a rászoruló pécsi általános iskolások közül, nem mindenki mögött áll ilyen segítő közeg, és hiánypótló lenne, ha a pótvizsgára kényszerülő gyermekek részére egy felkészítő tábort szerveznénk.

Hétköznapi hősök...