A LIONSRÓL

Melvin JonesA Lions Clubok Nemzetközi Szövetségét, a Lions Clubs Internationalt Melvin Jones alapította 1917-ben az Egyesült Államokban. A jószolgálati célokkal alapított szervezet folyamatos fejlődésének eredményeképp a Lions mozgalom ma 206 országban van jelen, 46000 klubban melyeknek összesen 1,4 millió tagja van, és a világ legnagyobb, klub alapon szerveződő, civil jószolgálati szervezete, amely vallásoktól és a politikától függetlenül végzi tevékenységét.

A Lionok jelszava "We Serve" - azaz "Szolgálunk".

A nemzetközi Lions mozgalom tevékenységének alapját a látás védelme, azaz a látáskárosodások megelőzése valamint a vakok- és gyengénlátók segítése, támogatása jelenti. A lionok ennek érdekében a SightFirst (A látás mindenekelőtt) program keretében szemvizsgálatokat, szemszűréseket szerveznek, használt szemüvegeket és pénzadományokat gyűjtenek.

Helen KellerHelen Keller a Lions mozgalom legmagasabb szintű döntéshozatali fórumán, az 1925-ös, Ohioban megtartott konvención szólította fel a szervezet tagjait, hogy "legyenek a vakok lovagjai a sötétség elleni Kereszteshadjáratban." Ezen időponttól Lions mozgalom legfőbb célkitűzése: harcoljanak a megelőzhető és visszafordítható vakság ellen valamint segítsék a látásukat végérvényesen elveszített vagy vakon született embertársaikat a mindennapokban.

A lions mozgalomban kiemelt szerep jut a gyermekeknek és a fiataloknak. Kiemelt programjuk a külföldi diáktábori programban (Youth Exchange) való részvétel megszervezése, kivételes esetekben a kiutazás támogatása.

Az önállóan működő Lions klubok elsősorban saját környezetükben végzik tevékenységüket, ott ismerik a legpontosabban kinek és milyen módon lehet a leghatékonyabban segíteni. Programjaik között szerepel a hátrányos helyzetű emberek, a betegek, a gyerekek és idősek támogatása. Élelmiszergyűjtést vagy kulturális programok szervezését is végzik.

A Lions Clubok Magyarországi Szövetsége által koordinált, de a klubok által végzett tevékenység egy szemszűrő busz üzemeltetése, amely segítségével hátrányos helyzetű településen végeznek szemszűrést ingyenesen.

A klubok jószolgálati munkát önálló kezdeményezéseik, ötleteik alapján végzenek.


Néhány klubszinten végzett tevékenység:

A Pécs- Normandia Lions Club kórházi kezelés alatt álló gyermekek szülei számára biztosít ingyenes szülőszállást azzal a céllal, hogy a családok, a kezelések ideje alatt se legyenek szétszakítva.

A Székesfehérvári Lions Klub a sérült - elsősorban látássérült - emberek számára VAGYOK néven rendezi meg évente azt kulturális seregszemlét, amely egyfajta tehetségkutató fesztiválként szolgálja ezt a közösséget.

Az Első Miskolci Lions Klub rendszeresen szervez a Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskolában képzett kutyák számára tápgyűjtő akciót, amellyel a már átadott és a kiképzés alatt álló segítő kutyák fenntartásában segítenek.

Az Első Soproni Lions Klub a városban és környékén található védett sírok gondozását vállalta fel.

A Nyíregyházi Lions Klub a kárpátaljai magyar közösséget támogatja évről-évre és Nyíregyházán Egészségnapot szervez.

Több klub igyekszik felhívni a figyelmet érzékenyítő előadásokkal, rendezvényekkel a látássérültek problémáira.

A Lions Klubok munkájukat a helyi érdekvédelmi szervezetekkel (pl. Vakok és Gyengénlátók Egyesülete) együttműködve, azokkal partnerségben végzik.

Leo KlubA lionok nagy figyelmet fordítanak arra, hogy a fiatalokat is bevonják jószolgálati munkába. A világon ma már 140 országban mintegy 4700 LEO klub működik, 144 000 aktív fiatallal. Magyarországon több LEO klubban fiatalok ismerkednek a jószolgálattal, szervezik saját programjaikat és segítik a lionok akcióit.

A Financial Times amerikai napilap 2007-ben 445 cégóriás szakembereinek szavazata alapján 34 nemzetközi jószolgálati szervezetet állított rangsorba. A Lions Clubok Nemzetközi Szövetségének alapítványa, a Lions Clubs International Foundation ekkor nyerte el a világ legjobb nem állami (civil) szervezetének megtisztelő címét. A kitüntető címet többek között azzal érdemelte ki az LCIF, hogy a jószolgálatra összegyűjtött adományok teljes összegét, azaz az adományok 100%-át eljuttatja a rászorulókhoz.

A Lions Clubok Magyarországi Szövetsége (LCMSZ) - a Lions Clubs International tagjaként - 1989-ben jött létre. A Magyarországi Szövetség, amint a Nemzetközi Szövetség is, Lions Clubok szövetsége. Magyarországon jelenleg mintegy 50 Lions Club közel 900 tagja végzi jószolgálati munkáját. A nemzetközi szervezet D-119-es kormányzósági egységének (körzet) klubjai alkotják a magyar Szövetséget.

A Lions Clubok Magyarországi Szövetsége egyesületként működik, az ország egyik legjelentősebb civil szervezete. A szövetség a klubok tevékenységének összehangolását, hazai és nemzetközi érdekképviseletét is ellátja. A Szövetség jószolgálati célokat tűzött ki maga elé: az egészségmegőrzés, a betegségmegelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység, a családsegítés és időskorúak gondozása mind-mind szerepel feladataik között. Kiemelt célja a gyermek- és ifjúságvédelem, melyet országosan működő programja fémjelez, a Lions Youth Exchange, melynek révén a magyar fiatalok is bekapcsolódhatnak az LCI szerteágazó és gazdag nemzetközi diákcsere programjába.

A magyar Lionok Jószolgálati tevékenysége rendkívül szerteágazó. Évente 150-200 millió forintnyi adományt juttatnak el a rászorulókhoz a szövetség illetve az egyes klubok különböző programjain keresztül. A tevékenység fő iránya a megelőzhető, illetve visszafordítható vakság elleni küzdelem, a vakok és gyengénlátók támogatása, segítségnyújtás a természeti katasztrófák károsultjainak, az ifjúsági cseretábor program szervezése. Ezen belül támogatják a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségét, a Vakok Állami Intézetét, alapítói a Debrecenben működő Lions Szemészeti Intézetnek, ahol szaruhártya-műtéteket végeznek térítésmentesen a rossz anyagi körülmények között élő betegeken.

Az egyes klubok önállóan döntik el, hogy milyen jószolgálati tevékenységet végeznek.

100 éves a Lions mozgalom2013-ban az LMCSZ egy szemszűrő eszközökkel felszerelt buszt állított üzembe, amelyet a szervezet tagjaként működő önálló klubok juttatnak el hátrányos helyzetű településekre, ahol a buszban található eszközök segítségével, szemész orvosok közreműködésével végeznek szűréseket.

A Lions mozgalom hagyományainak megfelelően kormányzók irányítják egy-egy körzet, így a magyarországi területi egység munkáját is. A kormányzók - felmenő rendszerben - a klubok küldötteiből álló konvenció döntése alapján kapnak megbízatást a 2. alkormányzói feladatok ellátására. A 2. alkormányzói tisztség egy évig tart, ezt követően az 1. alkormányzóvá válik, majd újabb egy év után veszi át a kormányzói tisztséget.

Minden kormányzó a saját hitvallását kifejező mottót választ a kormányzói évéhez.


A Lions Clubok Magyarországi Szövetségének jelenlegi kormányzója: 

  • 2017-2018 Koleszár Péter - "Szolgálunk. Együtt. Egymástól tanulva."